PİŞİRME

14 Ön ısıtma
Önceden ısıtılan kiremitler H – kasetlere yerleştirilir. H – kasetlerde kiremitlerin tek tek pişirilmesi sayesinde fırın ısısının kiremitin her tarafına eşit olarak erişmesi sağlanır. Kiremitler tünel fırına gelmeden önce, mutlaka ön ısıtmadan geçirilirler.


15 Tünel fırını
Kiremitler daha sonra 1,000° C üzerinde ısıya sahip tünel fırına girerler. Bu işlemin tamamlanması saatler sürer. Muazzam ısının sonucunda, kil kendi içinde sıkışır ve sertleşir. Bu işlem sırasında kiremitler biraz küçülebilirler ama aynı zamanda daha dirençli hale gelirler. 
İşlem hızı fırındaki iki sürece bağlıdır:
a) Kristallerin 550° - 600° C arasındaki dönüşümü,
b) Pişirme esnasında bir kısım ham maddenin şeffaf erimiş partiküllere dönüşmesi ve soğutma işlemi sırasında erimemiş partiküllerle birleşmesi.