HAM MADDE ÇIKARMA

1 Ham madde çıkarma
En saf ham maddeyi kullanma prensibi doğrultusunda CREATON, üretim tesislerine yakın çevrelerdeki madenlerden çıkarttığı kil, ince kum ve suyu kullanır. Kil ve ince kum üretim süreci sonunda pişirilecek olan kil kiremitlerin ana bileşenlerini oluşturur. Bu iki ham madde buzul çağlarının öncesi ve sonrasında doğadaki feldspatın ayrışması sonucunda ortaya çıkmıştır. Su ile birleştirilen kil, yüksek su emme kapasitesinden dolayı çok ince taneli bir yapı halini alarak plastik formunda bir ham maddeye dönüşür. Pişirme işlemi sırasında önemli miktarda küçülmeye uğradığı doğru olsa da, yapısal olarak son derece dengeli bir malzemedir.

Kiremitin diğer ham maddesi olan ince kum, içeriğinde yüksek miktarda bulunan kuartztan dolayı kilden daha büyük tanecikli olma eğilimindedir. Pişirme aşamasında çatı kiremitinin kırmızı rengini almasının sebebi ise içindeki yüksek demirle ilgilidir. 
Ham maddeler 18 m derinliğe kadar kazabilen büyük ekskavatörler ile çıkartılmaktadır. Şirketin çevre uyumluluğu anlayışına göre, maden alanlarımız kullanımlarını tamamladıktan sonra tekrar “doğaya iade edilmektedir”.

2 Nakil
Ham madde kaynakları üretim tesislerimize çok yakın olduğu için çevre kirliliği yaratan nakliye metodlarına ihtiyaç duyulmamaktadır. Ham maddelerin bazı tesislere nakli, Großengottern tesisinde olduğu gibi, taşıyıcı bantlarla ve diğer tesislere kamyonlarla yapılmaktadır. 

3 Depolama
Temin edilen ham madde miktarları depolama kapasitesini aşarsa, madenden çıkarılan ham madde açık havada depolanır.