ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Kalite ve çevre politikamız on ana kural çerçevesinde belirlenmiştir. Bu kurallar kalite ve çevre yönetimimizin operasyonel prensiplerini belirler ve şirketimiz bu prensipler ile yönetilir. Bu prensipler düzenli olarak eleştirel gözle değerlendirilir ve güncellenir. Yöneticilerimiz belirlenmiş bu politikaların uygulanmasında örnek olacak davranışları sergilerler. Şirketimizdeki tüm yöneticiler günlük etkinliklerini bu politikaya göre yönlendirir. DIN EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri ve DIN EN ISO 14001:2007 Çevre Yönetim Sistemleri uygulamalarımız her yıl dış denetçiler tarafından kontrol edilir ve sertifikalandırılır.


Yüksek kaliteli ürün garantisi 
En saf ham maddeyi kullanma ilkemiz doğrultusunda müşterilerimiz için çevre dostu, uzun ömürlü, kusursuz ve standartlardan şaşmayan renk ve formatlarda ürün üretiriz.


Özel doğal ham madde kullanımı 
Kiremitlerimiz saf ham madde prensibimize göre içinde kimyasal madde bulunmayan kil ve sudan üretilir, böylece ürünlerimiz tam anlamıyla doğal olur.


Ekolojik farkındalık ürün işlemi 
Ham madde madeni tesislerimize çok yakındır, en modern üretim teknolojileri ile enerji tasarrufu ve ekolojik olarak uygun üretim işlemleri kullanırız.


Çevre etkisini azaltma 
Her zaman şirket içerisinde çevreye en az etkiyi verme amacını taşırız, örneğin atık gazların salınımını sürekli kontrol altında tutarak ve enerji tasarrufu sağlayarak atık ve zararlı maddelerin emisyonunu azaltırız.


Yüksek nitelikli çalışanlar 
Çalışanlarımızın iş bilgi ve kabiliyetlerinin en yüksek seviyede olduğundan emin oluruz. Motivasyonlarını, iş ve güvenlik bilgilerini sistematik eğitimlerle artırırız.


Maksimum mesleki sağlık ve güvenlik 
“Sıfır Kaza Politikası” ile birlikte olası kazaları en aza indiririz. Mesleki sağlık ve güvenlik düzenlemelerini devamlı takip eder, kendi uygulamalarımızın bu düzenlemelerle uyumlu olduklarından emin oluruz.


Kapsamlı Hizmet
İç ve dış iş akışlarımız devamlı olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrutulsunda güncellenir. Böylece ilk temastan ödemeye ve satış sonrası desteğe kadar en iyi hizmeti verdiğimizden emin oluruz.


Güvenilir iletişim
Şeffaf işletme politikamız uyarınca, kamuoyunu şirketimizin en son etkinlikleri hakkında devamlı olarak şeffaf ve dürüstlükle bilgilendiririz. Ek olarak, kurumlarla, otoritelerle ve diğer enstitülerle çevremizi korumak için iş birliği yaparız.


Kanun ve düzenleme takibi 
Etkin yasal düzenlemeleri devamlı olarak takip ederiz. Sadece Avrupa ve ulusal değil, bölgesel düzenlemeler konusundaki bilgi ve uygulamalarımızı da yasal düzenlemelerle uyumlu tutarız. Ek olarak kendi kalite ve çevre standartlarımızı belirleyerek bu düzenlemelerin ötesine geçmeyi amaçlarız.


Yıllık kalite ve çevre denetimleri
İç ve dış çevre ve kalite yönetim sistemleri denetimlerini düzenli olarak yaptırır, her departmanımızdaki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını inceleyerek kalite, çevre koruma ve iş güvenliği beklentilerinin gelecekte de karşılanabilmesi için önlemler alırız.